SYNC
samred5.jpg

Samred

Logo, Identitet

SAMRED er et bidrag for å styrke samhandling og faglig god kvalitet i redningsoppdrag. Gjennom felles samlinger, settes fokus på aktuelle og sentrale problemstillinger for å forsterke og heve kompetansen for aktører i redningstjenesten i Sør-Vest Norge.

display5.png
display2.jpg
samred-display.jpg
samred5.jpg